”Vi vill kunna förverkliga drömmen om en annan plats.”  /Michael Hammar, grundare av Nordic Surface

IDÉARBETE
Du har en idé. Eller så behöver du fler idéer. Nordic Surface är ditt bollplank och stöd i idéprocessen.

Läs mer »

PROJEKTERINGSSTÖD
Du vill börja direkt, men erfarenheten säger att förberedelser ger ett bättre slutresultat. Vi hjälper dig!

Läs mer »

INSTALLATION
Många års erfarenhet och personal som ständigt blir vidareutbildade – så håller vi konstant hög kvalitet.

Läs mer »

DRIFT & UNDERHÅLL
Rätt skötsel ökar livslängden på din installation. Vi kan hjälpa dig med underhåll och reparation.

Läs mer »

Nordic Surface utvecklar och säljer beläggningar för en stor mängd olika användningsområden. Konstgräs och platsgjuten gummi är de huvudsakliga produkterna, men vi är ständigt involverade i innovationsprocesser för att hitta nya, hållbara lösningar för både människa och miljö. Genom att ständigt utveckla och utbilda vår personal ser vi till att vårt tillvägagångssätt är branschens modernaste. Vi är stolta över vår process, där vi med ledorden enkelhet och omtänksamhet tar våra kunder hela vägen från idé till skötsel och underhåll, under hela beläggningens livscykel.

Information