Organoid Absorber Panel

Absorber Panel är en akustisk skiva som lämpar sig väl, även då de individuella kraven på skräddarsydda lösningar är höga. Ett brandsäkert trämaterial gör att produkten kan nå brandklassificeringen B s-1, d0 (EN 13501-1).                        

De ljudabsorberande egenskaperna fås genom en, ej synlig, perforering som finns väl dold under den vackra ytan.

 

Tjocklek beläggning: Ca. 1 mm
Typ av beläggning: Alpine Hay with Genuine Daisy Flower Heads
  Alpine Hay with Rose Petals and Buds
  Alpine Hay with Lavender Stalks and Blossoms
  Alpine Hay with Bourbon Vanilla Pods
Bärande material: Träbaserat material MDF E1
Ljudabsorption klass:    αw: Upp till 0,85 (Klass B) är möjligt om produkten kombineras med en ljudabsorbent 50 mm.
Mått:    2972 x 1 200 x 17 mm
   
       
  • Marknadsledande
  • Leverans inom 7-14 arbetsdagar
  • Hög servicegrad
  • Stort utbud
  • Återvinningsbart

Information