Älvsjö, Multisport

Plats: Vivelparken, Älvsjö

Beställare: Stockholm Stad

Produkt: Xtreme Turf Pro N20

Installationsår: 2010

Information