Konstgräs trafikmiljö Borlänge

Plats: Godsvägen, Borlänge

Beställare: Borlänge kommun

Produkt: Royal Grass Urban 40

Installationsår: 2011

Information