Konstgräs trafikmiljö Ekerö

Plats: Rondell Tappström, Ekerö

Beställare: Ekerö Kommun

Produkt: Royal Grass Urban 40

Installationsår: 2010

Information