Organoids Akustiska FAQ

 

Hur påverkar Organoids akustiska produkter mina rum?

Människans hörsel reagerar främst på frekvenser mellan 125 och 4000 Hz. Mänskligt tal sker i detta frekvensområde. Organoids akustiska produkter minskar efterklangstiden med ljudabsorption över hela frekvensspektret. Detta gör det omgivande ljudet torrare och klarare.

 

Är modulerna lämpliga för alla typer av rum, oberoende av dess storlek och geometri?

Ja. Våra akustiska produkter kan användas i alla typer av rum. Kvantiteten och val av produkt bestäms av rummet och dess användning. T.ex. kan akustiska asymmetrier i ett rum kompenseras genom placering och val av produkt för att förbättra de akustiska egenskaperna.

 

Vad är skillnaden mellan Slot Absorber, Absorber Panel och Picture Absorber?

Organoid Slot Absorber med dess spår innebär en akustiskt effektiv fasad utan synliga horisontella skarvar. Denna panel kan justeras, i sin effektivitet, genom att en kompletterande akustisk produkt används bakom Slot Absorber.

Organoid Absorber Panel har icke-perforerade kanter vilket ger möjlighet att forma kanter och fräsa för beslag. På så vis möjliggör produkten för vidare bearbetning vid mer avancerade utföranden. Standardstorleken på 2970 x 1200 mm går att anpassa och lämpar sig väl för mer komplicerade installationer som skiljeelement och dörrpaneler.

Vår färdiga produkt Organoid Picture Absorber används med fördel som väggelement. Det är bara att packa upp och hänga upp! Beroende på monteringsytan är installationen osynlig via skruvar eller hängande montering. Som takelement fixeras Picture Absorber genom en steglös rep-upphängning via takkonstruktionen och placeras på önskad höjd.

 

Hur stora är de enskilda elementen på de akustiska produkterna?

Storleken på Slot Absorber är 2972 x 192 mm och tjockleken är 17 mm.

Absorber Panel finns i dimensionerna 2970 x 1200 x 17 mm.

Picture Absorber har ett djup av 70 mm och finns i storlekarna Small (610 x 610 mm), Medium (1060 x 305 mm) och Large (1060 x 610 mm).

 

Hur är Picture Absorber uppbyggd?

De akustiskt transparenta beläggningarna Alpine Hay with Genuine Daisy Flower Heads, Alpine Hay with Rose Buds and Petals, Alpine Hay with Lavender Stalks and Blossoms eller Alpine Hay with Bourbon Vanilla Pods täcker den perforerade akustiska panelen. Den akustiska dämpningen består av fårull och produkten är stängd på baksidan genom Lin-fleece.

 

Jag bor i en uthyrningslägenhet/hyr lokal som hyresgäst. Kan jag använda de akustiska produkterna?

Ja. Organoid Picture Absorber kan utan problem installeras i alla miljöer, som en tavla med hängande montering, för att förbättra rummets akustik.

 

Vid frågor, vänligen kontakta oss på info@nordicsurface.se.

 

 

 

 

Information