Konstgräs tennis Gillinge

Plats: Ingarö, Gillinge, Stockholms skärgård

Beställare: Privatperson

Produkt: Xtreme Turf N12

Installationsår: 2012

Information