Konstgräs trafikmiljö Glimåkra

Plats: Väg mellan Broby och Glimåkra

Beställare: Trafikverket och Östra Göinge Kommun

Produkt: Nordic Grass Play 24

Installationsår: 2013

Information