Installation

För att du ska få ut maximalt av din platsgjutna gummibeläggning krävs ett gott markarbete i kombination med en korrekt utförd gjutning.

Markförberedelser

Platsgjuten gummibeläggning måste installeras på en yta som:

  • är tillräckligt stabil (minimal risk för sättningar)
  • har tillräcklig bärighet
  • har tillräcklig dräneringsförmåga

För att förstärka marken: Schakta bort cirka 350 mm (beroende av markbeskaffenhet, fråga lokal markarbetare för att ta reda på vilket djup som krävs i ditt område) av den befintliga ytan för att därefter fylla igen med krossprodukter: i botten lägger du fiberduk, därefter 200 mm förstärkningslager (0-63), 100 mm bärlager (0-32) och avslutningsvis cirka 20 mm stenmjöl (0-8).

Ytan vibreras med en markvibrator efter varje lager. Innan stenmjölet vibreras kan en ”asfaltsraka” alternativt en vält användas för att jämna till ytan. Inga ojämnheter får förekomma (gropar, djupa fotspår, stenar m.m.) i ytan.

Kontakta oss för mer utförlig beskrivning av instruktioner för överbyggnad – vi mailar dem gärna till dig.

 

Gjutning av fallskyddsgummi

Gummi är inget du gjuter själv, eftersom processen är både komplicerad och innebär hantering av material som är vådliga innan härdning. Det krävs härdplastutbildning och många års erfarenhet innan kvaliteten blir god.

Så här går själva processen till: SBR-granulatet blandas med ett bindemedel. Massan gjuts sedan på marken i tjocklekar som bestäms efter önskad fallhöjd. Därefter blandas EPDM-gummi, som finns i olika färger, tillsammans med ett bindemedel och gjuts ovanpå baslagret. Det är i detta skede man skapar mixer av färger eller mönster på gummit.

Om fallskydd inte önskas går det bra att gjuta enbart ett topplager, förutsatt att underlaget är fast (asfalt, betong eller liknande).

Det är hög grad av komplexitet att gjuta gummi. Ta istället hjälp av oss.

Information