Gummi skolgård & lekplats Anders Franzéns park

Plats: Båtklubbsgatan, Stockholm

Produkt: Nordic Rubber EPDM,

Nordic Grass Play 35

Installationsår: 2014

Information