Gummi skolgård & lekplats Örby

Plats: Gamla Huddingevägen 425, Älvsjö

Entreprenör: Svenska Entreprenad Drift och Underhåll AB

Produkt: Nordic Rubber EPDM

Installationsår: 2015

Information