Gummi skolgård & lekplats Hässelby gård

Plats: Friherregatan 22-50, 16558, Hässelby

Produkt: Nordic Rubber Mix (Eggshell, Pearl, Light Grey, Red, Yellow, Beige, Orange, Earth Yellow, Brown)

Installationsår: 2014

Information