Gummi skolgård & lekplats Humblegatan

Plats: Humblegatan 19-21, Sundbyberg

Entreprenör: BMD Entreprenad AB

Produkt: Nordic Rubber EPDM och Nordic Grass Paddle 10

Installationsår: 2015

Information