Gummi skolgård & lekplats Tigerungen

Plats: Lavettvägen 24, Sundbyberg

Beställare: Familjen Lindelöf AB

Produkt: Nordic Rubber EPDM

Installationsår: 2014

Information