Installation

För att du ska få ut maximalt av ditt konstgräs krävs en korrekt installation.

Förbereda ytan

Konstgräs måste installeras på en yta som:

  • är tillräckligt stabil (inte rör sig nämnvärt över vintern)
  • har tillräcklig bärighet
  • är jämn
  • har tillräcklig dräneringsförmåga

Inomhus kan konstgräs installeras på en betongyta. För att förstärka marken vid utomhusbruk: Schakta bort cirka 350 mm (beroende av markbeskaffenhet, fråga lokal markarbetare för att ta reda på vilket djup som krävs i ditt område) av den befintliga ytan för att därefter fylla igen med krossprodukter: i botten lägger du fiberduk, därefter 200 mm förstärkningslager (0-63), 100 mm bärlager (0-32) och avslutningsvis cirka 20 mm stenmjöl (0-8).

Ytan vibreras med en markvibrator efter varje lager. Innan stenmjölet vibreras kan en ”asfaltsraka” användas för att jämna till ytan. Inga ojämnheter får förekomma (gropar, djupa fotspår, stenar m.m.) i ytan. Onduleringar med en lutning upp till 20 grader är acceptabelt.

Kontakta oss för mer utförlig beskrivning av instruktioner för underbyggnad – vi mailar dem gärna till dig.

 

Installation av konstgräset

Installation av konstgräs bör genomföras av experter. I korta drag går det till så här:

- konstgräsrullarna rullas ut över ytan

- våderna limmas ihop med lim och limband

- vita linjer limmas in

- vid utomhusbruk bör sand dressas i konstgräset

Färdigt!

Kontakta oss gärna om du har frågor om konstgräsinstallationer!

Information