Konstgräs trafikmiljö Hjällbo

Plats: Gråbovägen, Hjällbo

Beställare: Trafikverket

Produkt: Royal Grass Parc

Installationsår: 2008

Information