Stäng

Konstgräs skolgård & lekplats Huddinge Visättra

Plats: Visättravägen 6, 141 50 Huddinge

Beställare: Aberdeen

Referens: Lennart.Norberg@aberdeen-asset.com, +468 412 80 49

Produkt: Royal Grass Urban 40 med fallskydd

Information