Installation

För att du ska få ut maximalt av ditt konstgräs krävs ett gott markarbete i kombination med en korrekt utförd installation.

Markförberedelser

Konstgräs måste installeras på en yta som:

  • är tillräckligt stabil (minimal risk för sättningar)
  • har tillräcklig bärighet
  • är jämn (planhetstolerans 0-8 mm på 4 m rätskiva)
  • har tillräcklig dräneringsförmåga

För att förstärka marken: Schakta bort cirka 350 mm (beroende av markbeskaffenhet, fråga lokal markarbetare för att ta reda på vilket djup som krävs i ditt område) av den befintliga ytan för att därefter fylla igen med krossprodukter: i botten lägger du fiberduk, därefter 200 mm förstärkningslager (0-63), 100 mm bärlager (0-32) och avslutningsvis cirka 20 mm stenmjöl (0-8).

Ytan vibreras med en markvibrator efter varje lager. Innan stenmjölet vibreras kan en ”asfaltsraka” alternativt en vält användas för att jämna till ytan. Inga ojämnheter får förekomma (gropar, djupa fotspår, stenar m.m.) i ytan.

Kontakta oss för mer utförlig beskrivning av instruktioner för överbyggnad – vi mailar dem gärna till dig.

 

Installation av konstgräset

Installation av konstgräs bör genomföras av experter. I korta drag går det till så här:

- konstgräsrullarna rullas ut över ytan

- våderna limmas ihop med lim och limband

- konstgräset borstas upp och dressas med sand

Färdigt!

Kontakta oss gärna om du har frågor om konstgräsinstallationer!

Information