Projektering

Med konstgräs levandegör du en yta som ofta står tom och oanvänd, som väldigt många innergårdar gör.

Skapa en parkliknande miljö, med gångstigar i gummi och naturliga lekplatser för barnen. Eller dela in hela innergården i färgzoner för olika aktiviteter, med hjälp av några av alla de färger det går att få konstgräs i. Använd de färdiga schablonerna för hopphagar eller lägg konstgräs runt träd. Eller utmana oss, och gör något vi aldrig sett förut

Underhållskraven är låga, något som uppskattas av de flesta hyresvärdar och föreningar. Vi hjälper dig dessutom gärna med en beräkning av livcykelkostnaden, och användbara typsektioner (i dwg-filer) med presentation om anslutningar mot andra material.

Nordic Surface har lång erfarenhet av att arbeta med konstgräs. Genom åren har vi lärt oss vad som fungerar, och hur det går att undvika sådant som inte fungerar. Flera av våra material är testade i Byggvarubedömningen, och vi arbetar endast med en hårt gallrad skara leverantörer och underentreprenörer.

För inspirerande bilder, kika in på våra referenser!

Funderar du på om din innergårdsidé är genomförbar? Kontakta oss så visar vi hur!

Information