Konstgräs trafikmiljö Järfälla

Plats: Cirkulationsplats. Viksjöleden/Unionsvägen

Beställare: Järfälla Kommun

Produkt: Royal Grass Exclusive 27

Installationsår: 2010

Information