Konstgräs och gummi skolgård & lekplats Järla Skola

Plats: Järla Skola, Järla skolväg 21, 131 40 NACKA

Beställare: Nacka Kommun

Produkt: Nordic Rubber och Royal Grass Silk 35

Installationsår: 2013

Information