Konstgräs innergård Stockholm

Plats: Frejgatan 61 A, 113 27 Stockholm

Beställare: Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Produkt: Royal Grass Urban 40

Information