Stäng

Konstgräs för skolgård & lekplats

Barn älskar att springa omkring och stoja. De jagar varandra, klättrar i lekutrustning eller kastar bollar. Allt som oftast på hård och grå asfalt, med damm och grus som sedan följer med in. Med konstgräs på skolgårdar och lekplatser löser du flera problem som i ett enda magiskt slag.

Konstgräs dammar inte, och smutsen stannar kvar utomhus. När olyckan är framme och ett barn ramlar kan konstgräset utgöra ett fallskydd, på såväl öppna ytor som under lekutrustning.

Konstgräsets största fördel är dess enorma flexibilitet. Varför inte använda någon av de färdiga schablonerna för att skapa en hopphage, eller skapa mönster med olika färger. Kullar kan täckas in, och gräset kan få klättra uppför en vägg. Bara fantasin sätter gränser!

Involvera gärna barnen i arbetet med lekplatsen eller skolgården. Hur vill de leka?

Nordic Surface har lång erfarenhet av att arbeta med konstgräs. Genom åren har vi lärt oss vad som fungerar, och hur det går att undvika sådant som inte fungerar. Flera av våra material är testade i Byggvarubedömningen, och vi arbetar endast med en hårt gallrad skara leverantörer och underentreprenörer.

Titta gärna på någon av våra många referenser för konstgräs på lekplatser och skolgårdar.

Ge barnen en trygg och vacker lekmiljö! Kontakta Nordic Surface idag!

Information