Stäng

Konstgräs för trafikmiljö

I trafiken är det viktigt att synas – inte bara trafikanter ska vara synliga, utan även vägbanan. Där kan konstgräs, med möjligheten att ha stor kontrastverkan mot vägbanan, spela en viktig roll. Tydliga kontraster ökar uppmärksamheten och minskar antalet olyckor.

Ytterligare ett argument för konstgräs i trafikmiljö är den goda ekonomin. Drifttimmarna blir färre, och därmed också hur mycket tid personalen tillbringar i en dålig och farlig arbetsmiljö. Våra installatörer är utbildade i “Säkerhet på väg”, och vi har många framgångsrika projekt i trafikmiljö bakom oss.

Nordic Surface har lång erfarenhet av att arbeta med konstgräs. Genom åren har vi lärt oss vad som fungerar, och hur det går att undvika sådant som inte fungerar. Flera av våra material är testade i Byggvarubedömningen, och vi arbetar endast med en hårt gallrad skara leverantörer och underentreprenörer.

För konstgräsprojekt i trafikmiljö, kolla här – och glöm inte att titta på cirkulationsplatsen med inbyggd fiberbelysning!

Gör vägen säkrare genom att kontakta Nordic Surface redan idag.

Information