Konstgräs trafikmiljö Kristianstad

Plats: Kristianstad

Beställare: Trafikverket

Referens: Helena Niordson, 044-19 51 26, helena.niordson@trafikverket.se

Produkt: Royal Grass Urban 40

Installationsår: 2011

Information