Konstgräs skolgård & lekplats Liljeholmen

Plats: Nybohovsbacken

Beställare: Svensk Markservice

Produkt: Nordic Grass Play 35

Installationsår: 2013

Information