Stäng

Miljöpolicy

Fem punkter som omfattar verksamheten och de anställda på Nordic Surface:

  • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete. För att minimera transporter allokeras resurser till att optimera och effektivisera rutter för utkörning och hämtning av material.
  • Vi följer upp energiförbrukningen kopplat till företagets gemensamma lokaler. Bolaget strävar efter att energiförbrukningen per anställd årligen ska sjunka.
  • Vi har en uttalad strategi att försöka minimera antalet fysiska resor. Smart planering av möten och den digitala närvaron möjliggör detta.
  • På kontoret ska primärt miljömärkta produkter användas och köpas in. Exempel på sådana är tvål, kaffe och papper.
  • Vi ställer kontinuerligt krav på våra underleverantörer och försöker påverka dem att, tillsammans med oss, utveckla lösningar som bidrar till en bättre miljö.

Information