Projektering

Multisportanläggningen är svaret på situationer med många önskemål om olika aktiviteter. Fotboll, tennis, basket, handboll, badminton och många andra aktiviteter får dela på utrymmet. På så sätt kan flera viljor bli uppfyllda, men det ställer också särskilda krav på utformningen av underlaget och själva anläggningen.

Det kan krävas linjer i olika färger (konstgräs för multisportanläggningar går att få i vita eller gula linjer). Ibland finns krav på att hela eller delar av planen har en annan färg än grönt (vi har vitt, blått, rött och gult konstgräs för multisportanläggningar som alternativ).

Förutom de estetiska valen är det viktigt att du projekterar för en hållbar lösning. Infästningen ska ske mot reglar som försänks i marken – se sektionsskisser här intill. Och glöm inte öppningar för skötselmaskinerna!

Vi hjälper gärna till med idéer eller tips om utformningen av anläggningen, för lång hållbarhet och bred användbarhet.

Kontakta oss för ett möte, så pratar vi spännande utformningar av multisportanläggningar!

Information