Projektering

Konstgräs erbjuder många möjligheter att skapa variation på lekplatser och skolgårdar, till skillnad från gängse material som grus, sand och asfalt. Eftersom gräset finns i många färger, går det äntligen att bygga miljöer där markens färg hänger väl samman med lekutrustningen.

Den naturliga topografin behöver inte begränsa, utan konstgräset får gärna löpa över kullar och liknande hinder.

Vi hjälper dig dessutom gärna med en beräkning av livscykelkostnaden, och användbara typsektioner (i dwg-filer) med presentation om anslutningar mot andra material.

Nordic Surface har lång erfarenhet av att arbeta med konstgräs. Genom åren har vi lärt oss vad som fungerar, och hur det går att undvika sådant som inte fungerar. Flera av våra material är testade i Byggvarubedömningen, och vi arbetar endast med en hårt gallrad skara leverantörer och underentreprenörer.

Bland våra referensprojekt finns det många bilder på inspirerande lekplatser och skolgårdar.

Kontakta oss idag om du vill veta mer om materialet som låter dig skapa lekplatser och skolgårdar som är både funktionella och vackra!

Information