Skötsel

En beläggning från Nordic Surface ska hålla länge. Rätt skötsel ökar både livslängd och möjligheten att använda beläggningen på bästa sätt under dess livstid. Vår utförarerfarenhet har gett oss den kunskapen och vi är noga med att föra den vidare till våra kunder.

Ytor, oavsett underhåll, behöver rengöras och kan utsättas för oönskad påverkan. Vi kan hjälpa er med till exempel en djuprengöring av en fotbollsplan eller lagning av en vandaliserad gummiyta.

En dålig installation kan förstöra förutsättningarna för det mest kvalitativa av material. På samma sätt är det med installation samt drift och skötsel. En aldrig så bra installation spelar ingen roll om drift och skötsel utförs illa.

Det finns ett tydligt ekonomiskt incitament att sköta sin beläggning. En välskött beläggning innebär en längre livslängd och därmed en minskad livscykelkostnad.

När beläggningen har nått sin livslängd finns vi där för att hjälpa er i övergången till nästa generations beläggning.

Drift: den skötsel som behövs för att bibehålla en anläggnings dagliga funktion.

Underhåll: skötsel och reparationer som behövs för att behålla eller återställa en anläggnings funktion och/eller kapitalvärde under dess livslängd.

Information