Konstgräs golf Stockholm

Beställare: Privatperson

Produkt: Nordic Grass Target Green

Installationsår: 2012

Information