Konstgräs innergård Stockholm Mariebergsgatan

Plats: Mariebergsgatan 30, 112 19 STOCKHOLM

Referens: PB Mark & Miljö AB, 073-358 55 93, pb.miljo@telia.com

Produkt: Royal Grass Urban 40

Installationsår: 2012

Information