Konstgräs innergård Årstadal

Plats: Ingenjörsvägen 38, 117 59 STOCKHOLM

Referens: Lennart vedin, Svensk Markservice, 08 53 19 37 47, lennart.vedin@svenskmarkservice.se

Produkt: Royal Grass Urban 40

Installationsår: 2012

Information