Konstgräs multisport Bergsgruvan

Plats: Rosenlundsgatan 44, 118 63 STOCKHOLM

Beställare: Södermalms stadsdelsförvaltning

Referens: Kenneth Kempendahl, kenneth.kempendahl@stockholm.se

Produkt: Xtreme Turf Pro N20

Information