Konstgräs offentlig miljö Stockholm Medborgarplatsen

Plats: Medborgarplatsen, 118 92 STOCKHOLM

Beställare: Stockholm Stad

Referens: Kenneth Kempendahl, kenneth.kempendahl@stockholm.se

Produkt: Nordic Grass Multisport 24

Installationsår: 2013

Information