Konstgräs skolgård & lekplats Stockholm Skansen

Plats: Lill- Skansen, Djurgårdsslätten 49, 115 21 Stockholm

Beställare: Stiftelsen Skansen

Referens: Mats Hellqvist, 08-442 80 06, mats.hellqvist@skansen.se

Produkt: Nordic Grass Home 35

Installationsår: 2012

Information