Konstgräs skolgård & lekplats Stockholm Norrbackagatan

Plats: Norrbackagatan 43 113 41 Stockholm

Beställare: Työmarks Trädgårdsanläggningar AB

Produkt: Royal Grass Urban 40

Installationsår: 2013

Information