Konstgräs trafikmiljö Strängnäs

Plats: Strängnäs

Beställare: Strängnäs kommun

Referens: Claes Eriksson, 0708-429059, Claes.Eriksson@strangnas.se

Produkt: Nordic Grass Play 35

Installationsår: 2011

Information