Gummi skolgård & lekplats Sundbyberg

Plats: Lötsjövägen 67, 174 43 Sundbyberg

Beställare: Fastighets AB Förvaltaren

Referens: Therese Ingerdal, Fastighets AB Förvaltaren, 087069158,  Therese.Ingerdal@forvaltaren.se

Produkt: Nordic Rubber EPDM

Installationsår: 2013

Information