Projektering

Det är med all rätt frestande att rita in en tennisplan med konstgräs, med tanke på de många fina egenskaperna och de låga underhållskraven. Vacker att se på, minskad skaderisk och långsammare spel lockar många.

För att underlätta underhållet är det viktigt att rita in en öppning för att kunna köra in skötselmaskiner, samt att om möjligt ta bort träd med mycket lövsläpp (även tallar).

Nordic Surface har lång erfarenhet av att arbeta med konstgräs. Genom åren har vi lärt oss vad som fungerar, och hur det går att undvika sådant som inte fungerar. Vi arbetar endast med en hårt gallrad skara leverantörer och underentreprenörer.

Tänk på att placera planen så solen inte bländar spelarna!

Boka ett möte med Nordic Surface idag, så blir ditt nästa tennisprojekt en succé!

Information