Projektering

Konstgräs ger en bred uppsättning verktyg att rita säker trafikmiljö med. Olika färger och typer av konstgräs ger dig möjlighet till variation.

Vi hjälper dig gärna med en beräkning av livcykelkostnaden, och användbara typsektioner (i dwg-filer) med presentation om anslutningar mot andra material. Tänk på att det är bra med förankringsmöjligheter, så att klåfingriga och tjuvar inte kan ta med sig konstgräset. Tänk också på miljön och förskriv ett konstgräs som går att återvinna, och gärna ett som innehåller olivfärgade grässtrån för att bättre smälta in med den omgivande miljön.

Nordic Surface har lång erfarenhet av att arbeta med konstgräs. Genom åren har vi lärt oss vad som fungerar, och hur det går att undvika sådant som inte fungerar. Flera av våra material är testade i Byggvarubedömningen, och vi arbetar endast med en hårt gallrad skara leverantörer och underentreprenörer.

För exempel på säker, funktionell och vacker trafikmiljö – titta på ett par referensprojekt!

Vill du ha en säker trafikmiljö med hjälp av konstgräs? Kontakta oss så visar vi hur!

Information