Nordic Surface produkt Corkeen Play Original vinnare i IVL:s hållbarhetstävling

 

Plast och plastanvändning är en viktig fråga när man tittar på lösningar för framtidens hållbara
miljöer. Corkeen Play Original, en ny typ av underlag för fallskydd på lekplatser och skolgårdar
gjort av kork, har för första gången gett byggbranschen en chans att kombinera säkerhet,
tillgänglighet och hållbarhet. Samtidigt som man i veckan tog hem vinsten i IVL:s och
Naturvårdsverkets innovationstävling Alternativa material på skol– och förskolegårdar pågår en
internationell lansering för den svenska succéinnovationen.

”Ett spännande material som kan lösa mikroplastutmaningen”, så motiverade juryn sitt val av vinnare
i innovationstävlingen som arrangerades av IVL med finansiering från Naturvårdsverket. Tävlingen är
en del i arbetet mot en mer hållbar plastanvändning och har pågått under hösten och vintern.

– Det finns inte någon anledning att vänta när man upphandlar lekytor. Nordic Surface tävlingsbidrag
har visat att det finns hållbara lösningar redan nu, säger projektledare Mikael Olshammar på IVL
Svenska Miljöinstitutet.

Fallolyckor hör till den vanligaste orsaken till skador för barn i förskole- och grundskoleåldern, 36 000
barn skadas varje år så allvarligt att man behöver uppsöka akutmottagning. Kraven på fallskydd på
lekplatser är därför stora – de ska vara säkra samtidigt som Boverket ställer krav på tillgänglighet och
allt fler aktörer försöker minska plastanvändning och spridning av mikroplaster i offentliga miljöer.
Nordic Surfaces underlag CorkeenPlay Original togs fram som ett svar på dessa krav. Med ett
granulat gjort av naturmaterialet kork är man det enda på marknaden som klarar av att uppfylla alla
tre aspekterna.

Sedan Corkeen Play Original lanserades för bara två år sen har man gjort mer än 40 projekt i Sverige
och installerat korkunderlag på mer än 3 500 kvadratmeter. Ytterligare 30 projekt är redan
inplanerade 2021 och det förväntas bli många fler.

Om materialet Corkeen
Materialet tillkommer genom en process där spillmaterial från korkprodukter finfördelas och gjuts
samman. Andra vanliga underlag som platsgjuten gummi och konstgräs består av 100 procent
oljebaserad råvara och bidrar till ökade koldioxidutsläpp – både vid tillverkning och bränning efter
uttjänande, medan kork är 100 procent naturligt och istället binder koldioxid. Obundna
naturmaterial som sand, bark och träflis som också används idag flyttar på sig vid lek och skapar
gropar utan skydd, vilket betyder kostnadskrävande driftaktiviteter för att inte utgöra en
säkerhetsrisk vid fall.

Bilder: https://www.nordicsurface.se/sv/corkeenplayJuryns motivering löd:
”En mycket bra presentation av en lösning som kan lösa utmaningen med att gå ifrån mikroplaster.
För lekplatser är det ett spännande material både visuellt men också taktilt.
Vi ser fram emot att följa en vidareutveckling för att ta lösningen med ett naturmaterial till nästa nivå.
Därför utser juryn Corkeen Play Original från Nordic Surface till vinnare”.


– Vinsten är ett kvitto på att vi tänkte rätt när vi valde att utveckla produkter för hållbara lekplatser, säger Erik Wallén-Widell, vd på Nordic Surface. 

 

Länk till IVL:s pressmeddelande

 

Information